Barn- och fritidsprogrammet

BF ger dig en grundläggande yrkesutbildning för arbete med människor i alla åldrar inom pedagogiska yrkesområden.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram där du även kan läsa de kurser som du behöver för att vara behörig till högskolan.

Pedagogiskt arbete

  • Denna inriktning ger dig kunskap om barns och ungas utveckling, lärande och livsvillkor.
  • Här får du också läsa om och prova på olika pedagogiska verksamheter såsom förskola, skola och fritidshem.

Yrkesutgång: barnskötare, elevassistent, lärarassistent och simlärare.

Att arbeta i lag och samverka mellan olika yrkesgrupper är kännetecknande för dina framtida arbetsuppgifter. Vi vill därför göra dig medveten om hur du själv fungerar i grupp och om hur människor utvecklas. Pedagogik, psykologi och sociologi är viktiga ämnen på programmet.

Utbildningen i skolan och praktikperioderna bildar en helhet och ger kunskaper om de verksamheter som ingår i utbildningen samt deras funktion och roll i samhället.

BF ger dig även en bra grund att stå på om du tänker läsa vidare till t ex : förskollärare, lärare, fritidsledare, polis eller något annat yrke där du kommer i nära kontakt med människor.

Barn- och fritidsprogrammet som lärling

Vill du jobba inom barn och fritid och är ivrig att ta steget ut i vuxenvärlden lite snabbare, då kan lärling vara något för dig.

På Barn- och fritidsprogrammets gymnasielärlingsutbildning läser du minst 50 procent av din utbildning, det vill säga 1 250 timmar ute på en eller flera verksamheter, med stöd av en handledare på plats och regelbundna besök av din lärare. Övriga tiden läser du gymnasiegemensamma ämnen med andra elever på skolan.

Fritidspedagog, fritidsledare, socionom, polis, förskollärare, lärare är exempel på yrken som du kan läsa vidare till.

Programstruktur

Struktur

Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Historia 1a 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk) 100
Antal poäng 600
Programgemensamma karaktärsämnen Poäng
Hälsopedagogik 100
Naturkunskap 1a2 50
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk) 100
Antal poäng 700

Inriktning pedagogiskt arbete

Inriktningsgemensamma ämnen Poäng
Barns lärande och växande 100
Pedagogiskt arbete 200
Antal poäng 300
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Programfördjupning Poäng
Aktivitetsledarskap: simlärare 100
Naturguidning 1 100
Skapande verksamhet 100
Pedagigiska teorier och praktiker 100
Specialpedagogik 1 100
Entreprenörskap 100
Antal poäng 600

Antal poäng för programmet: 2500 p

Kontakta oss!

Här är alla kontaktuppgifter till skolan. Hör gärna av dig!

Birgitta Wessberg
Programansvarig

Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-151 48
Mobil: 0730 69 99 40

Carl Lundgren
Rektor

Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-155 23
Mobil: 076-698 64 85

Vägledningscentrum
Studie- och yrkesvägledning

Skottegränd 3
312 31 Laholm
0430-265 00