Naturvetenskapsprogrammet

Vill du lära dig mer om naturvetenskap, miljö och matematik skall du välja det naturvetenskapliga programmet.

Naturvetenskap, miljö och matematik

På naturvetenskapsprogrammet på Osbecksgymnasiet ska du utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om kemiska processer och om fysikaliska fenomen och skeenden. I utbildningen ska du även utveckla dina kunskaper inom matematik. Tanken är att du ska stimulera din nyfikenhet, kreativitet och din förmåga till analytiskt tänkande.

Du får en bred naturvetenskaplig grundutbildning med de klassiska ämnena kemi, fysik och biologi. Du läser även flera olika matematikkurser och ges möjligheter att välja till ett eller flera språk.

Bred grund för vidare studier

Kunskaperna du får kommer du att ha stor glädje och nytta av vad du än väljer att göra i livet. Programmet skall öka din förståelse för sammanhang i naturen samt utveckla din förmåga att använda matematik i naturvetenskapliga och andra problemställningar. Programmet ger en bred utbildning som förbereder dig för högskolestudier inom de flesta områden.

Fördjupning

Du får ta del av gymnasieskolans mest omfattande kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. I kurserna ingår laborationer,exkursioner och studiebesök. Du får en gedigen utbildning. Första året läser du ett gemensamt år. Inför årskurs två väljer du mellan följande inriktningar.

Inriktning Naturvetenskap

Inriktningen ger dig fördjupade studier inom ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen ger också förkunskaper till universitets- och högskoleutbildningar inom alla områden och bredast möjliga behörighet.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen ger dig fördjupade studier inom ämnena biologi,matematik, samhällskunskap och geografi. Inriktningen ger också förkunskaper till universitets- och högskoleutbildningar inom de flesta områden och en bred behörighet.

Programstruktur

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk) 100
Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk) 100
Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk) 100
Antal poäng 1150
Programgemensamma karaktärsämnen
Biologi 1 100
Fysik 1 100
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Antal poäng 400
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Inriktning naturvetenskap

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Inriktningsgemensamma ämnen
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Antal poäng 400
Inriktningsgemensamma ämnen
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Religionskunskap 50
Biologi 2 100
Antal poäng 300

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Inriktningsgemensamma ämnen
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Religionskunskap 50
Biologi 2 100
Antal poäng 300
Programfördjupning
Engelska 7 100
Naturvetenskaplig specialisering 100
Entreprenörskap * 100
Antal poäng 200-300
* Enbart natur & samhälle.

Antal poäng för programmet: 2500 p

Kontakta oss!

Här är alla kontaktuppgifter till skolan. Hör gärna av dig!

Mario Goude
ProgramansvarigCarl Lundgren
Rektor

Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-155 23
Mobil: 076-698 64 85

Vägledningscentrum
Studie- och yrkesvägledning

Skottegränd 3
312 31 Laholm
0430-265 00