Samhällsprogrammet

Är du intresserad av vårt samhälle, både lokalt och globalt, och vill ha en bred grund inför fortsatta studier?

Människor och kommunikation

Samhällsprogrammet är ett tydligt högskoleförberedande program där du får studera samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen samt utveckla kunskaper om samspelet mellan individ och samhälle. Du har även möjlighet att läsa ett år i London.

På Samhällsprogrammet får utveckla dina kunskaper om människors livsvillkor och samhällsstrukturer över tid och rum, både i Sverige och i världen. Du får lära dig om människor, både som individer och som grupp och du får kunskap om samhällens strukturer och funktioner. Centrala begrepp är demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Utifrån studier av olika samhällsfrågor ges du möjlighet att utveckla din förmåga att analysera, tänka kritiskt och självständigt lösa problem med ett vetenskapligt förhållningssätt.

På Samhällsvetenskapsprogrammet ges du möjlighet att arbeta med kreativitet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter för att sedan omsätta idéer i praktiken.

Öppna dörrar

Samhällsvetenskapsprogrammet håller många dörrar öppna för framtiden. Bland Osbecksgymnasiets tidigare samhällselever hittar du till exempel psykologer, journalister, biståndsarbetare, jurister, lärare, översättare och poliser.

Inriktningen Beteendevetenskap

På inriktning Beteendevetenskap belyser vi människors beteende och agerande som individer och i grupp, genom bland annat studier i psykologi och sociologi. Du får även kunskaper om kommunikation och ledarskap. Läs mer på baksidan om vilka kurser som är specifika för inriktningen.

Inriktningen Samhällsvetenskap

På inriktning Samhällsvetenskap sätter vi fokus på aktuella samhällsproblem och ger historiska och internationella perspektiv på dessa. Huvudämnen är samhällskunskap, historia och religion. Läs mer på baksidan om vilka kurser som är specifika för inriktningen.

Programstruktur

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk) 100
Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk) 100
Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk) 100
Antal poäng 1150
Programgemensamma karaktärsämnen
Filosofi 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Antal poäng 300
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Inriktning beteendevetenskap

Inriktning samhällsvetenskap

Inriktningsgemensamma ämnen
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Antal poäng 450
Inriktningsgemensamma ämnen
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Antal poäng 450

Inriktning samhällsvetenskap

Inriktningsgemensamma ämnen
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Antal poäng 450
Programfördjupning båda inriktningarna
Internationella relationer 100
Humanistisk och samhällsvetenskapling specialisering eller Kultur och idéhistoria * 100
Engelska 7 eller Medier, samhälle och kommunikation eller Historia 2a * 100
Religionskunskap 2 m.fl. * 100
Antal poäng 300
* Programfördjupning väljs inför årskurs 3.

Antal poäng för programmet: 2500 p

Kontakta oss!

Här är alla kontaktuppgifter till skolan. Hör gärna av dig!

Anton Nidsjö
Programansvarig

Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-151 90

Linette Roos
Biträdande rektor

Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 20

Vägledningscentrum
Studie- och yrkesvägledning

Skottegränd 3
312 31 Laholm
0430-265 00