Teknikprogrammet

Gillar du teknik och problemlösning och drömmer om att kanske en dag jobba som designer, arkitekt eller ingenjör?

Kreativa problemlösare

Teknikprogrammet är en bred teknisk utbildning där du utvecklar din kreativitet och problemlösningsförmåga. Som skapare av framtidens teknik uppmuntras du att utveckla nya och kreativa lösningar för att generera och möta förändringar. Studierna sker tillsammans med lokala företag, där du får en bra insikt i en teknikers verklighet.

Bredd

Vi på Osbecksgymnasiet har ett unikt upplägg på vårt teknikprogram; normalt sett måste du välja att gå en av fem inriktningar på teknikprogrammet, men hos oss läser du i stort sett tre inriktningar samtidigt. När du börjar på teknikprogrammet har du inriktningen Teknikvetenskap, men läser även kurserna inom inriktningarna Design och produktutveckling och Produktion. Detta ger dig en bred teknisk utbildning med många öppna dörrar efter gymnasiet:

  • Matematik 4 och Fysik 2 som ingår i Teknikvetenskapsinriktningen ger dig behörighet till civilingenjörsutbildningmed mera.
  • Design och produktutveckling ger dig kunskaper om hur man skissar, utformar och konstruerar; en bra grund inom industridesign och arkitektur.
  • Produktionsinriktningen ger dig kunskaper om hur saker produceras på ett effektivt sätt. Du får även lära dig svetsa, svarva och använda t ex elektronik för att styra maskiner.

Företagande

Du gör en del av din utbildning i samarbete med de lokala företagen och får på så sätt en verklighetsanknuten kunskap om teknik och företagande. I årskurs tre driver du eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Du får genom detta värdefulla kontakter för ett framtida arbete.

Arbetssätt

Vi arbetar delvis i projektform, vilket är ett vanligt arbetssätt i näringslivet. Du tränar dina egenskaper i att leda, planera och fördela arbete och får därmed viktiga och användbara erfarenheter för framtiden.

Teknikcollege

Osbecksgymnasiets Teknikprogram ingår i Teknikcollege Halland, vilket bland annat innebär att du får en kvalitetssäkrad utbildning på hög nivå med bra utrustning, anpassad till arbetsmarknadens behov. Som elev i Teknikcollege har du rätt att läsa 2800 poäng om du vill, jämfört med det normala 2500 poäng. Du får alltså lära dig mer hos oss.

Fjärde året

När du gått tre år på Teknikprogrammet kan du välja att läsa ytterligare ett år för att bli färdigutbildad gymnasieingenjör, vilket innebär att du kan börja arbeta direkt efter gymnasiet utan att studera vidare på högskola eller universitet.
Det fjärde året läser du på en annan gymnasieskola.
Läs mer på www.skolverket.se

Programstruktur

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Fysik 1 150
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Kemi 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk) 100
Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk) 100
Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk) 100
Teknik 1 150
Antal poäng 1500
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Programgemensamma karaktärsämnen
Fysik 2 100
Teknik 2 * 100
Matematik 4 100
Bild och form 1a 50
CAD 1 50
Design 1 100
Konstruktion 1 100
Mekatronik * 100
Produktionsutrustning 1 100
Produktionskunskap 1 100
Konstruktion 2 100
Entreprenörskap 100
Antal poäng 1000

* Du väljer om du vill läsa antingen kursen Teknik 2 i Teknikvetenskapsinriktningen eller Mekatronik 1 i Produktionsinriktningen.

Antal poäng för programmet: 2800 p

Inkl 300 valfria poäng inom Teknikcollege

Kontakta oss!

Här är alla kontaktuppgifter till skolan. Hör gärna av dig!

Gerth Jonsson
ProgramansvarigCarl Lundgren
Rektor

Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-155 23
Mobil: 076-698 64 85

Vägledningscentrum
Studie- och yrkesvägledning

Skottegränd 3
312 31 Laholm
0430-265 00